ebottega
  
Carte & cartoncini > Cartiera SOPORCEL: carta in rismette per fotocopie, stampe laser e ink jet
  
 
 CARTA VENDUTA IN SINGOLE RISMETTE: 
 Pioneer         80-160gr, Carta per fotocopie Portucel Soporcel PIONEER (10),
 Discovery      70gr. Carta per fotocopie Portucel Soporcel DISCOVERY (2),
 Navigator      80-160gr. Carta per fotocopie Portucel Soporcel NAVIGATOR (2),
 Start           70gr. Carta per fotocopie Portucel Soporcel START (2),
 Discovery     70gr. Carta per fotocopie Portucel Soporcel DISCOVERY (2),
 Start            70gr. Carta per fotocopie Portucel Soporcel START (2),
 Discovery     75gr. Carta per fotocopie Portucel Soporcel DISCOVERY (2),
 Start            75gr. Carta per fotocopie Portucel Soporcel START (2),
 Discovery     75gr. Carta per fotocopie Portucel Soporcel DISCOVERY (1),
 Start            75gr. Carta per fotocopie Portucel Soporcel START (2),
 Pioneer         80gr. Carta per fotocopie Portucel Soporcel PIONEER (2),
 Navigator      80gr. Carta per fotocopie Portucel Soporcel NAVIGATOR (1),
 Navigator      75gr. Carta per fotocopie Portucel Soporcel NAVIGATOR, Formato Americano Letter (2),
 
 CARTA VENDUTA A BANCALI: 

     
 
  I prodotti:
 
 
 
Cartiere:
 
 

acco gbc/gbc012800as/cartellina-clipfile-conmolla-lateralemetallica.jpg GBC012800AS.

Cartellina ClipFile conMolla LateraleMet...

€ 0,29

qpaperruggeri rug/rug6342.05.af/zoo-affettuoso---(carta-bianca--white-paper).jpg rug6342.05.AF.

Zoo Affettuoso - (carta bianca / white p...

€ 12,24

gbc 3el/19013c/etichettesucartoncinoa4-prefustellate-perportaetichette-19x75mm.webp 3EL19013.

EtichetteSuCartoncinoA4 PreFustellate pe...

€ 0,08